Tổng hợp Pattern kiến trúc nổi tiếng của Yee

Giới thiệu

Rời Hong Kong từ năm 18 tuổi, Yee Shing nhập quốc tịch và lập nghiệp tại Notreal, Canada. Với niềm say mệ nghệ thuật tỉa giấy, cộng thêm sự sáng tạo tỉ mẩn, bao năm qua Yee Shing đã kiến trì biến những mảnh giấy bình dị thành hàng loạt tác phẩm  nghệ thuật bất hủ.

Bộ sưu tập tác phẩm của Yee bao gồm những bức chân dung của các minh tinh màn bạc, ca sĩ, những lãnh tụ vĩ đại, các công trình kiến trúc nổi tiếng được cắt bằng giấy cực kì sống động.

Các tác phẩm kiến trúc – Architecture Kirigami

Link 17 pattern: http://ouo.io/ytOksc

01 –  Patterns of The Arc de Triomphe

The Arc de Triomphe Pattern Preview KirigamiVN.com 2

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/arc-de-triomphe-pattern-khai-hoan-mon

02 Patterns of The Leaning Tower of Pisa

The Leaning Tower of Pisa Pattern preview kirigamivn.com 1

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/leaning-tower-pisa-pattern-thap-nghieng-pisa

03 Patterns of The Hall of Supreme Harmony

The Hall of Supreme Harmony (The Forbidden City) Pattern Preview KirigamiVN 3

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/hall-supreme-harmony-forbidden-city-pattern

04 Patterns of The White House

The White House preview kirigamivn 2

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/white-house-pattern-nha-trang

05 Patterns of The National Centre for the Performing Arts China

The National Centre for the Performing Arts China preview 3

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/national-centre-performing-arts-china-pattern

06 Patterns of The Sydney Opera House

The Sydney Opera House preview kirigamivn 3

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/sydney-opera-house-pattern

07 Patterns of The Eiffel Tower

The Eiffel Tower Pattern KirigamiVn preview 4

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/eiffel-tower-pattern-thap-ep-phen

08 Patterns of The Osaka Castle

Osaka Castle pattern preview kirigamivn.com 1

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/osake-castle-patten-thanh-osaka

09 Patterns of The Petronas Towers

The Petronas Towers Pattern Preview KirigamiVN 4

Link:http://kirigamivn.com/portfolio-items/petronas-towers-pattern-thap-doi

10 Patterns of The Westminster Abbey

The Westminster Abbey Pattern preview KirigamiVN.com 2

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/westminster-abbey-pattern-tu-vien

11 Patterns of The Tower Bridge

The Tower Bridge Pattern preview KirigamiVN.com 1

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/tower-bridge-pattern

12 Patterns of The United States Capitol

United States Capitol Pattern Preview KirigamiVN 2

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/united-states-capitol-pattern-toa-nha-quoc-hoi

13 Patterns of The Chrysler Building

The Chrysler Building preview kirigamivn 2

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/chrysler-building-pattern

14 Patterns of The Athens Parthenon

The Athens Parthenon pattern preview Kirigamivn.com 5

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/athens-parthenon-pattern

15 Patterns of The Lincoln Memorial

The Lincoln Memorial pattern prewview kirigami 4

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/lincoln-memorial-pattern

16 Patterns of The Palace of Westminster

The Palace of Westminster preview kirigamivn 1

Link: http://kirigamivn.com/portfolio-items/palace-westminster-pattern-cung-dien-westminster

17 Patterns of Notre Dame de Paris

KirigamiVN Notre Dame de Paris preview 4

Link:http://kirigamivn.com/portfolio-items/nha-tho-duc-ba-notre-dame-de-paris-pattern