Project Description

The White House Pattern – Nhà Trắng

Mẫu Kirigami mô phỏng the white house – Nhà trắng, nơi ở và làm việc chính thức của tổng thống Mỹ.

Link download pattern The White House:

http://ouo.io/PbqsFO

Author: Yee

Source: Internet