Project Description

Notre Dame Cathedral Pattern

This is not Notre Dame de Paris in France, not The Westminster Abbey in England, it is a version of notre dame in HoChiMinh City, Vietnam.

Nhiều bạn vẫn nhầm các phiên bản Nhà thờ Đức Bà Pháp, Tu viện ở Anh (do Yee sáng tác) với phiên bản này. Notre Dame Cathedralnhà thờ Đức Bà Sài Gòn do tác giả người Việt Nam sáng tác.

Link download Notre Dame Cathedral Pattern:

http://ouo.io/wY234X