Project Description

The Chrysler Building Pattern

Mẫu Kirigami kiến trúc mô phỏng tòa nhà Chrysler, một tòa nhà chọc trời Art Deco ở phía đông của Manhattan, Thành phố New York, Hoa Kỳ, tại giao lộ của 42nd Street và Lexington Avenue. Tòa nhà này có chiều cao 319 m với 77 tầng, hoàn thành năm 1930.

Link download pattern The Chrysler Building:

http://ouo.io/p9mW9B

Author: Yee

Source: Internet