Project Description

The Athens Parthenon Pattern

The Athens Parthenon, tiếng việt là Đền Parthenon, là một mẫu kirigami thuộc chủ đề kiến trúc của Yee.

Link download pattern Athens Parthenon – Đền Parthenon:

http://ouo.io/WUykmh

Tác giả: Yee

Nguồn: Internet