Ebook tổng hợp Valentine pattern – Valentine popup cards

Download: http://ouo.io/zYdW68Y

Ebook tổng hợp Valentine pattern

Ebook bao gồm các mẫu kirigami 0 độ, 90 độ, 180 độ về chủ đề tình yêu, ngày lễ tình nhân valentine.

Nguồn: forrum vương quốc giấy